• Gratis verzending vanaf €125,-

  • Op werkdagen voor 15:00 besteld? Volgende werkdag geleverd*

  • Klantenservice 085 0862926

Mijn bestelling ({{ Math.round(cart?.items_qty ?? 0) }})

{{ item.name }}
Niet op voorraad
Subtotaal
{{ cart.subtotal | price }}
{{ cart.discount_name }}
{{ cart.discount_amount | price }}
Totaal
{{ cart.subtotal | price }}
Waarvan btw
{{ (cart.tax - (cart.shipping_amount - cart.shipping_amount_excl_tax)) | price }}
Er zitten nog geen producten in de winkelwagen.

Maak je aankoop compleet

{{ helloRetailSlider.addedProduct.name }} is toegevoegd aan je winkelwagen
Bestellen
Vaak samen gedronken

DISCLAIMER

Drank.nl

De Boetiek Dranken B.V., vermeld in de Kamer van Koophandel onder nummer 80993508, hierna te noemen Drank.nl, verleent jou hierbij toegang tot www.drank.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Drank.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Drank.nl spant zich in om de inhoud van www.drank.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.drank.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Drank.nl. In het geval van overmacht is Drank.nl niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt verstaan:

Elke van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefen en waardoor de nakoming van de verplichting jegens de andere partij wordt verhinderd. Hieronder behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, het niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Drank.nl behoudt zich het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Drank.nl de verbintenis had moeten nakomen.

Auteursrechten

Elke van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefen en waardoor de nakoming van de verplichting jegens de andere partij wordt verhinderd. Hieronder behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, het niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Drank.nl behoudt zich het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Drank.nl de verbintenis had moeten nakomen.

{{ message }}